Wolters Kluwer, Procedura privind concedierea colectiva

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 15 Noiembrie 2021
Autor:

Procedura privind concedierea colectiva

Procedura privind concedierea colectivă

Concedierea colectivă poate avea loc dacă întreprinderea trece printr-o situaţie economică dificilă şi conducerea ia în calcul posibilitatea de a renunţa la o parte din personal. În aceasta situaţie, trebuie să cunoaşteţi ce obligaţii vă revin cu privire la concedierile colective.

Procedura privind concedierea colectiva ATOFM ATOFM Decide amânarea sau continuarea procesului Inspectoratul teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă Entitatea Entitatea Informare părţi Emiterea deciziilor de concediere şi comunicarea acestora Cazuri în care nu se aplică această obligaţie Selectarea salariaţilor şi concedierea acestora Propuneri înaintate către conducere Decizia conducerii Implementarea soluţiilor propuse şi discutate Procedura privind concedierea colectivă Reluarea activităţii şi notificări de reangajare Condiţii Obligaţiile de informare şi consultare Model decizie de încetare contract de muncă Sindicate /reprezentanţii angajaţilor

Pas: Procedura privind concedierea colectivă

Concedierea colectivă este reglementată de Codul muncii, secţiunea a V-a, capitolul V, Titlul II.

Pas: Condiţii

Noţiunea de "concediere colectivă" depinde de efectivul total şi de numărul de angajaţi pe care conducerea intenţionează să-i concedieze. Astfel prin concediere colectivă se înţelege concedierea:

- într-o perioadă de 30 de zile calendaristice,

- din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului,

- a unui număr de:

a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi între 20-100 salariaţi;

b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi între 100-300 salariaţi;

c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.

Art. 68 Codul muncii, actualizat