Wolters Kluwer, Aspecte generale privind conflictele de munca

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 15 Noiembrie 2021
Autor:

Aspecte generale privind conflictele de munca

Aspecte generale privind conflictele de muncă

Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncă şi care au ca obiect stabilirea condiţiilor de muncă cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă. Sunt legiferate de Codul Muncii şi Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată.

Aspecte generale privind conflictele de munca Persoana juridică Persoana juridică Situaţii de declanşare conflict colectiv de muncă Metode de soluţionare a contractelor colective de muncă Aspecte generale privind conflictele de muncă Categorii de conflicte de muncă Conflicte de muncă individuale Conflicte de muncă colective Metode de soluţionare a conflictelor individuale de muncă

Pas: Aspecte generale privind conflictele de muncă

Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.

Accesul neîngrădit la justiţie este garantat de lege. Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se stabileşte prin lege specială.

Art. 231 şi 232 din Codul muncii

Pas: Categorii de conflicte de muncă

Conflictele de muncă pot fi individuale sau colective.