TERZEA Viorel, Noul Cod Civil din 01-dec-2012, Universul Juridic

Comentarii
Publicare: Noul Cod Civil
Dată bază legală: 1 Decembrie 2012
Autor:

Noul Cod Civil din 01-dec-2012, Universul Juridic

Autor:

Comentariu la articolul 1 din Noul Cod Civil

Doctrină

1.

Cutuma este în sistemul de drept o sursă subsidiară, în sensul că ea poate fi numai praeter legem sau secundum legem, neputând contrazice legea (contra legem), cu excepţia cazului în care aceasta conţine norme neimperative. Ea este deci subsidiară, pentru a fi mai exacţi, legilor imperative […]. În ceea ce priveşte proba cutumei, ea nu este necesară în cazul cutumelor generale, instanţa fiind prezumată a le cunoaşte. În cazul cutumelor particulare, proba incumbă celui ce a invocat cutuma. Pot fi utilizate orice mijloace de probă. Ceea ce este probat este dreptul obiectiv, de aceea nu trebuie să se facă aplicaţia normelor procesuale ce restrâng dreptul de a face probe”. [I. Dogaru, N. Popa, D. C. Dănişor, S. Cercel, Bazele dreptului civil, vol. I, Teoria generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 137-138]

Bibliografie

Nicolae Brânzan, Rolul normelor non-juridice în societate, în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact