VOINESCU Veronica și alț. , Codul Muncii din 15-sept-2017, Universul Juridic

Comentarii
Publicare: Codul Muncii
Dată bază legală: 15 Septembrie 2017
Autori:

Codul Muncii din 15-sept-2017, Universul Juridic

Autori:

Comentariu la articolul 1 din Codul Muncii

Comentariu

1.

Sfera de aplicare a normelor cuprinse în Codul muncii se referă la raporturile de muncă (individuale şi colective), controlul aplicării legislaţiei în materie de muncă şi la jurisdicţia muncii (soluţionarea conflictelor de muncă).

Normele de drept al muncii se aplică şi raporturilor juridice conexe celor de muncă (legate de organizaţiile sindicale şi patronale – parteneri ai dialogului social –, de formarea profesională a lucrătorilor, de asigurarea securităţii şi sănătăţii lor în muncă). Opţiunea doctrinară cu privire la raporturile juridice conexe este, în fond, acoperită de normele legale care le reglementează ca atare.

2.

Codul muncii– legea principală din cadrul legislaţiei muncii –, fiind o lege de drept comun în materie de muncă (de raporturi de muncă), se aplică şi acelor raporturi de muncă reglementate prin legi speciale, dar numai dacă aceste legi nu conţin norme derogatorii (care prevalează în raport cu cele de drept comun)....

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact