PREDUT Marius Catalin, Codul Muncii comentat din 20-oct-2016, Universul Juridic

Comentarii
Publicare: Codul Muncii comentat
Dată bază legală: 20 Octombrie 2016
Autor:

Codul Muncii comentat din 20-oct-2016, Universul Juridic

Autor:

Comentariu la articolul 1 din Codul Muncii

Comentariu

Domeniul principal de reglementare al normelor Codului muncii are în vedere raporturile individuale şi colective de muncă, care se stabilesc între o persoană fizică sau juridică, angajator, şi o persoană fizică, salariat, precum şi între patronate, sindicate sau reprezentanţii salariaţilor şi autorităţile publice.

Reguli generale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului colectiv de muncă sunt stabilite şi de Codul muncii, însă sunt mai amplu reglementate de Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată.

Alineatul (2) stabileşte că Legea nr. 53/2003 – Codul muncii reprezintă dreptul comun care normează raporturile juridice de muncă, fiind aplicabil în măsura în care alte acte normative nu cuprind norme speciale sau derogatorii, indiferent de forţa juridică a acestora.

Astfel, dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii completează Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, Legea...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact