LUCIAN Gheorghe, Rolul expertului în legislaţia muncii în respectarea drepturilor, îndatoririlor şi intereselor legitime ale părţilor

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021
Autor:
Tip: Doctrina

Rolul expertului în legislaţia muncii în respectarea drepturilor, îndatoririlor şi intereselor legitime ale părţilor

Rolul expertului în legislaţia muncii în respectarea drepturilor, îndatoririlor şi intereselor legitime ale părţilor

Gheorghe LUCIAN

ABSTRACT

According to art. 17 para. 6 of the Labor Code when negotiating, concluding or amending the individual employment contract, any of the parties may be assisted by third parties, according to their own option, respecting the confidentiality of the information provided. This confidentiality must be ensured in accordance with the new provisions of Regulation (EU) 2016/679 on protection of individuals with regard to the processing of personal data personal.

Keywords: labour law expert, conciliation, human resources, disciplinary investigation.

REZUMAT

Potrivit art. 17alin. (6) C. muncii la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor furnizate. Această confidenţialitate trebuie asigurată în conformitate cu...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact