Curtea de Apel -, FARMATHY Amelia, Răspunderea patrimonială a salariatului gestionar. Semnificaţia juridică a Angajamentului asumat de către salariat prin semnătură

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2016
Autori:
Tip: Jurisprudenta comentata

Răspunderea patrimonială a salariatului gestionar. Semnificaţia juridică a Angajamentului asumat de către salariat prin semnătură

Răspunderea patrimonială a salariatului gestionar. Semnificaţia juridică a Angajamentului asumat de către salariat prin semnătură

Comentariu de judecător Amelia FARMATHY

Legea nr. 22/1969

C. muncii, art. 254 alin. (1), art. 270 alin. (1), art. 283 alin. (1) lit. c)

O procedură desfăşurată în condiţii de nelegalitate nu poate fi validată printr-o recunoaştere de către cel căruia i-ar profita constatarea nelegalităţii, în condiţiile în care semnarea Angajamentului s-a făcut la sediul apelantei, fără ca pârâtului să i se acorde un răgaz de câteva zile pentru a lua cunoştinţă despre ceea ce a "recunoscut", practic, formal, în absenţa posibilităţii de a se documenta, cu atât mai mult cu cât, fiind vorba despre norme ce reglementează operaţiuni contabile, aceste norme au un caracter imperativ, iar nu unul de la care angajatorii să poată deroga după cum cred de cuviinţă.

Prin neparcurgerea, în mod corespunzător, a procedurii inventarierii, apelanta a făcut inopozabile rezultatele inventarierii...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact