TOP Dan, Raportul de muncă în domeniul pescuitului maritim

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021
Autor:
Tip: Doctrina

Raportul de muncă în domeniul pescuitului maritim

Raportul de muncă în domeniul pescuitului maritim

Prof. univ. dr. Dan ŢOP

Universitatea Valahia din Târgovişte

ABSTRACT

The employment relation in the case of the fisherman may be carried out on the basis of the individual employment contract concluded between the fisherman and the vessel owner or the temporary employment contract concluded between the private employment agency and the fisherman, to make him available to a fishing vessel owner. Fishermen must comply with orders of the ship master and the applicable occupational safety and health measures.

Keywords: sea fishing, employment contract, fisherman, fishing vessel owner, mediation and placement services for fishermen.

REZUMAT

Raportul de muncă în cazul pescarului se poate desfăşura în temeiul contractului individual de muncă încheiat între pescar şi proprietarul navei sau contractul de muncă temporară încheiat între agenţia privată de angajare şi pescar, pentru punerea acestuia la dispoziţia unui proprietar de navă de pescuit....

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact