GEORGESCU Laura, Programul individualizat de muncă

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2019
Autor:
Tip: Info

Programul individualizat de muncă

Programul individualizat de muncă

Conf. univ. dr. Laura GEORGESCU

Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de drept

Expert în legislaţia muncii

Avocat, Baroul Bucureşti

Întrebare: Care sunt condiţiile de stabilire a unui program individualizat de muncă?

Răspuns: Programul individualizat de muncă reprezintă un mod de organizare a timpului de muncă al angajatului, cu respectarea tuturor reglementărilor privind durata normală a timpului de lucru şi a celor privind timpul de repaus, ce presupune împărţirea programului de muncă într-o perioadă fixă, în care şi ceilalţi salariaţi sunt prezenţi simultan la serviciu, şi o perioadă flexibilă, variabilă, în care angajatul îşi poate alege orele de sosire şi de plecare. Acest tip de program poate fi stabilit la încheierea contractului individual de muncă, sau ulterior prin act adiţional.

Articolul 118 C. munciireglementează programul individualizat de muncă ca expresie a flexibilităţii raporturilor de muncă şi a respectării dreptului la...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact