TICLEA Alexandru, Procedura sancţionării disciplinare

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2017
Autor:
Tip: Doctrina

Procedura sancţionării disciplinare

Procedura sancţionării disciplinare

Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA

ABSTRACT

Disciplining takes place according to legal procedures and regulations primarily aimed at establishing the correct facts constituting the offense and ensuring the right employees.

The procedure comprises several steps among which stand out: research misbehavior; individualization and the sanction; the decision to sanction the terms settled by law and with the content established by it; communicating this decision to the sanctioned.

Keywords: disciplinary offense, preliminary investigation, disciplinary sanction, sanctioning decision

REZUMAT

Sancţionarea disciplinară se desfăşoară potrivit unei proceduri legale şi regula­mentare având ca scop principal stabilirea corectă a faptelor ce constituie abatere şi asigurarea dreptului la apărare al salariaţilor.

Procedura menţionată cuprinde mai multe etape din rândul cărora se detaşează: cercetarea abaterii disciplinare; individualizarea şi aplicarea sancţiunii; emiterea...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact