Inalta Curte de Casatie si Justitie, Minuta întâlnirii preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţilor de apel (Craiova, 26-27 mai 2022)

Articole
Publicare: Pandectele Romane 1 din 2023
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Minuta întâlnirii preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţilor de apel (Craiova, 26-27 mai 2022)

Minuta întâlnirii preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţilor de apel (Craiova, 26-27 mai 2022)

* minute în materie civilă (inm-lex.ro)

1. Admisibilitatea cererii adiţionale în ipoteza în care reclamantul, prin intermediul acesteia, a modificat cererea principală sub aspectul cadrului procesual pasiv, chemând în judecată un nou pârât alături de pârâtul iniţial, între cei doi pârâţi neexistând vreun raport juridic. (Curtea de Apel Târgu Mureş)

- Materia: civil

- Subcategoria: alte tipuri de cauze

- Obiect ECRIS: alte cereri

- Acte normative incidente: art. 29, art. 30 alin. (5), art. 32 alin. (1), art. 204 alin. (1) C. pr. civ.

- Cuvinte-cheie: modificare a cererii de chemare în judecată, cerere adiţională, chemare în judecată a unui nou pârât alături de pârâtul iniţial, lipsă a unui raport juridic între pârâţi

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:

Această problemă de practică judiciară neunitară priveşte ipoteza în care reclamantul formulează...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact