DELEANU Ion, Eseu asupra existenţei nulităţilor atipice ale actelor de procedură civilă

Articole
Publicare: Revista Dreptul 4 din 2014
Autor:
Tip: Doctrina

Eseu asupra existenţei nulităţilor atipice ale actelor de procedură civilă

Eseu asupra existenţei nulităţilor atipice ale actelor de procedură civilă

Prof. univ. emerit dr. ION DELEANU*

* e-mail: ideleanu@upcmail.ro

ABSTRACT

One of the constant elements of the civil procedural institutions is the classification of the nullities of the civil procedure acts into two categories: absolute nullities and relative nullities. This dichotomy involves an essentially different legal treatment applicable to them. However, in many situations, nullities of the civil procedural acts depart, in some aspects, from the "classic" rules involved by this classification. The author of this study refers to such nullities as "atypical nullities".

Keywords: absolute nullity; relative nullity; nullity of application for summons; nullity of appeal on law; atypical nullities.

I. Consideraţii liminare. Recurgând tot la o metaforă antropomorfică - precum în cazul şi al altor teorii devenite dogme respectiv la "starea maladivă a actului" nul sau anulabil, teoria clasică a nulităţii actelor...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact