FARMATHY Amelia, Drepturi salariale izvorâte din CCM. Termen de prescripţie aplicabil. Interpretarea şi termenul de invocare a nulităţii clauzelor dintr-un Contract Colectiv de Muncă

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2016
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Drepturi salariale izvorâte din CCM. Termen de prescripţie aplicabil. Interpretarea şi termenul de invocare a nulităţii clauzelor dintr-un Contract Colectiv de Muncă

Drepturi salariale izvorâte din CCM. Termen de prescripţie aplicabil. Interpretarea şi termenul de invocare a nulităţii clauzelor dintr-un Contract Colectiv de Muncă

comentariu de judecător Amelia FARMATHY

Constituţia României, art. 41 alin. (5) Codul muncii, art. 41, art. 156, art. 268 alin. (1) lit. c) şi e) Legea nr. 130/1996, art. 24 alin. (1) Legea nr. 41/1994, art. 36 alin. (2)

Cu privire la termenul de şase luni care ar fi aplicabil drepturilor pretinse în baza unui contract colectiv de muncă, Curtea apreciază că drepturilor băneşti, indiferent de titulatura lor sporuri, indemnizaţii, premii, recompense, prime, esenţial fiind să reprezinte drepturile salariale exprimate în bani, iar nu titulatura acestora, le sunt aplicabile dispoziţiile art. 268 alin. (1) lit. c) C. muncii, iar nu prevederile aceluiaşi articol expuse la lit. e).

Distincţia pe care încearcă apelanta să o realizeze între drepturile "băneşti" şi drepturile "salariale", susţinând că drepturile "băneşti" din cuprinsul...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact