TICLEA Alexandru, Dreptul angajaţilor la indemnizaţia de concediu, după încetarea raporturilor de muncă potrivit Curţii Europene de Justiţie

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2019
Autor:
Tip: Doctrina

Dreptul angajaţilor la indemnizaţia de concediu, după încetarea raporturilor de muncă potrivit Curţii Europene de Justiţie

Dreptul angajaţilor la indemnizaţia de concediu, după încetarea raporturilor de muncă potrivit Curţii Europene de Justiţie

Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA

ABSTRACT

The article analyzes some judgments given by the European Court of Justice that have made important clarifications regarding the right of the employee to leave benefits after the termination of employment relationships. The norms of labour law that have an impact in this matter are also presented and analyzed.

Keywords: leave benefits, European Court of Justice, termination of employment.

REZUMAT

Articolul analizează hotărâri pronunţate de către Curtea Europeană de Justiţie care au adus clarificări importante privind dreptul lucrătorului la indemnizaţie de concediu după încetarea raporturilor de muncă. Sunt prezentate şi analizate, de asemenea şi normele din legislaţia muncii care au incidenţă în această materie.

Cuvinte-cheie: indemnizaţie de concediu, Curtea Europeană de Justiţie, încetarea raporturilor de muncă.

Legislaţie...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact