CAZAN Oana, DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. ESTE AFECTATĂ DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ DE ANUMITE PERIOADE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ? OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004
Autor:
Tip: Info

DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. ESTE AFECTATĂ DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ DE ANUMITE PERIOADE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ? OANA CAZAN director al Direcţiei legislaţia muncii

DIN PRACTICA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - întrebări şi răspunsuri -. ESTE AFECTATĂ DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ DE ANUMITE PERIOADE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ?

OANA CAZAN

director al Direcţiei legislaţia muncii

Potrivit prevederilor art. 140 alin. 2 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, durata efectivă a concediului de odihnă se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

Potrivit dispoziţiilor art. 51 lit. a) din Codul muncii, concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, constituie o situaţie de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului.

Faţă de cele precizate mai sus, apreciem că această împrejurare, precum şi alte cauze ce constituie motive de suspendare ale contractelor individuale de muncă pot să nu...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact