DUTU Adelina, Concediul de odihnă - drept principal al angajaţilor

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2020
Autor:
Tip: Doctrina

Concediul de odihnă - drept principal al angajaţilor

Concediul de odihnă - drept principal al angajaţilor

Lect. univ. dr. Adelina DUŢU

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Consilier juridic, Institutul de Lingvistică al Academiei Române "Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti"

ABSTRACT

Rest leave is a main right of the employees, which responds to the need to restore the work force after a period of professional activity, usually 12 months. He is a right that implies the conjugation of two sides, namely the one regarding rest during the leave, which has a non-patrimonial character and the other patrimonial side, representing the leave allowance.

Keywords: rest leave, main right of the employees, leave allowance.

REZUMAT

Concediul de odihnă este un drept principal al angajaţilor, care răspunde necesităţii refacerii forţei de muncă după o perioadă de activitate profesională, de regulă, de 12 luni. El este un drept care presupune conjugarea a două laturi şi anume cea privind odihna pe perioada concediului, care are un caracter nepatrimonial şi cealaltă...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact