UTA Lucia, Acţiune în răspundere patrimonială. Cauze exoneratoare de răspundere. Obligaţia de fidelitate a salariatului

Articole
Publicare: Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2013
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Acţiune în răspundere patrimonială. Cauze exoneratoare de răspundere. Obligaţia de fidelitate a salariatului

Acţiune în răspundere patrimonială. Cauze exoneratoare de răspundere. Obligaţia de fidelitate a salariatului

Abstract

Action for financial liability. Cases holding harmless. The employee’s duty of loyalty

The simple fact that the employment relationship between the parties was terminated, as a result of the enforcement of the sanction of disciplinary dismissal, is not sufficient for engaging the financial liability for damages caused to the employer by competition.

As the condition of holding harmless is met for the obligation of exclusivity set forth in the employment agreement, namely the condition of the employer’s agreement, the employee’s financial liability cannot be engaged.

- Codul muncii: art. 21, art. 26

Simplul fapt că raportul de muncă dintre părţi a încetat, ca urmare a aplicării sancţiunii concedierii disciplinare, nu este suficient pentru antrenarea răspunderii patrimoniale pentru daune produse angajatorului prin concurenţă.

Fiind realizată condiţia exoneratoare de răspundere...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact